Intervisie

Vormgeven aan intervisie kan op veel manieren. Sommige groepen vinden het plezierig om een specifieke intervisiemethode helemaal in de vingers te krijgen, anderen houden juist van variatie. Dat kan allemaal. Naar mijn mening is niet de methode het belangrijkst, maar het werken met een structuur die duidelijk maakt wat er op dieperliggende niveaus speelt. Anders gezegd gaat het om het reflecteren op het professionele handelen: het verhelderen van kwaliteiten én blinde blekken, de samenwerking met collega’s, het onderzoeken van belemmeringen, het analyseren van successen en het vinden van aanvullingen op het gedragsrepertoire.

Een intervisiegroep bestaat uit 5 tot 7 medewerkers die gelijksoortige functies hebben. Ze zijn in dienst bij dezelfde werkgever óf bij verschillende werkgevers in dezelfde branche.

Intervisie-bijeenkomsten duren 2 uur tot 2,5 uur. Over de frequentie, het aantal bijeenkomsten en de werkwijze worden per groep afspraken gemaakt. Met name groepen die willen leren om zelfstandig vorm te geven aan intervisie kunnen bij mij terecht.