Kennismaking

Elk begeleidingstraject en elke training is maatwerk waarin de wensen van cliënt, werkgever en opdrachtgever centraal staan.

Individuele begeleiding

Voorafgaand aan de begeleiding vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats in mijn praktijk in Amsterdam-Noord. Dit wil zeggen dat er geen kosten aan verbonden zijn als het niet tot een traject leidt. Voor het maken van een kennismakingsafspraak kun je me bellen of een e-mail sturen. Ik neem dan binnen één werkdag contact met je op. Tijdens het kennismakingsgesprek worden voorlopige doelen besproken, bezien of er een ‘klik’ is en of ik concreet kan bieden waar je behoefte aan hebt.

Als de werkgever het traject betaalt, vindt vervolgens een driegesprek plaats tussen de cliënt, de leidinggevende en de begeleider. De wensen van alle betrokkenen worden op elkaar afgestemd, de doelen worden definitief vastgesteld en er wordt een contract opgesteld. Op elk traject is de gedragscode van de NOLOC ( de beroepsvereniging van loopbaancoaches) en het CMI (de certificerende instelling voor loopbaanprofessionals) van toepassing.

Trainingen, workshops en intervisie

Voor een training op het gebied van leiding geven, koersonderzoek, solliciteren, een workshop Insights Discovery of intervisie maak ik graag een oriënterende afspraak om te bespreken in hoeverre ik van dienst kan zijn.