Loopbaanvitaliteit

Bij loopbaanvitaliteit gaat het erom dat je plezier hebt in je werk, kwaliteit levert en mee kunt veranderen met wat de (werk-) omgeving vraagt.
Wie als medewerker goed in zijn vel zit, weet wat hem richting en energie geeft (en wat niet), presteert beter. De kans om gezond te blijven – en duurzaam inzetbaar – is dan ook groter.
Natuurlijk gaat het hier om een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijk belang van werkgever én werknemer.

In samenwerking met collega-organisatie Netwerk-partners is een Loopbaanvitaliteit-programma ontwikkeld dat ingezet kan worden voor zowel individuele medewerkers als teams. Er wordt een digitale scan afgenomen die een beeld geeft van de vitaliteitsbeleving, een indicatie van vitaliteitslekken en vitaliteitsbronnen en die inzicht biedt in een (collectieve) interventierichting.
De scan is gebruiksvriendelijk en kan in 15 minuten worden ingevuld. Aan de hand van de uitslag van de scan wordt een rapportage opgesteld die met de medewerkers en/of het team wordt besproken.
De volgende stap is het opstellen van een actieplan ten bate van een verhoogde loopbaanvitaliteit: behouden wat goed gaat en aanpakken wat niet goed gaat.

Omdat de Loopbaanvitaliteitsscan op diverse wijzen kan worden ingezet, wordt geadviseerd om bij belangstelling een afspraak te maken met Sylvia van Dongen.