Re-integratie

Begeleiding Spoor 1 en 2

Je bent lang ziek geweest en het moment om je werk weer op te pakken komt in zicht.

Of je situatie is, dat je 1 jaar ziek bent en nog niet voldoende hersteld om je werk weer (helemaal) op te pakken. De vraag kan zijn:

  • Of je het werk weer aan kunt

  • Welke valkuilen die tot terugval leiden je moet zien te voorkomen en welke afspraken je daarover kunt maken met je collega’s en leidinggevende

  • Of je wel in je eigen functie en bij je eigen werkgever aan de slag kunt – en wilt

  • Of het nodig is uit te kijken naar een andere functie bij dezelfde werkgever (re-integratie Spoor 1) of bij een andere werkgever (re-integratie Spoor 2)

Re-integratie Spoor 1

De loopbaancoaching is gericht op een optimale terugkeer naar je eigen werk. Dat vraagt om bewustwording van de ‘let op’ punten, je mogelijkheden en (tijdelijke) onmogelijkheden in het werk dat je doet.

Re-integratie Spoor 2

Soms is na een jaar van arbeidsongeschikt zijn niet duidelijk of je weer (helemaal) de oude zult worden óf het is al duidelijk dat het oude werk niet meer past.
Re-integratie Spoor 2 is gericht op het verwerken van de mogelijkheid dat het oude en vertrouwde moet worden losgelaten en op de oriëntatie op en verwerving van ander werk. De coaching start met het doornemen van het arbeidsdeskundig rapport en het opstellen van een trajectplan dat ter ondertekening wordt voorgelegd aan zowel werknemer als werkgever.
Vervolgens breng je je kwaliteiten, competenties, werkervaringen, wensen, kansen en mogelijkheden in kaart. Je krijgt een loopbaanadvies, maakt je CV actueel, leert solliciteren en netwerken en gaat aan de slag met (het vinden van) een passende nieuwe baan.

Vanzelfsprekend is er tijdens de re-integratie regelmatig contact met de leidinggevende, de afdeling HR en de bedrijfsarts.