Stress en burn-out

Vaak wordt gedacht dat (veel) stress vooral een psychisch probleem is. Dat er ook een lichamelijke component meespeelt – de reactie van het lichaam op het gebrek aan energie, vaak door het plegen van roofbouw- wordt dan over het hoofd gezien. De lichamelijke reactie bestaat uit het ontregeld raken van diverse neuro hormonale processen, met als gevolg dat je niet tot rust komt, je uitgeput voelt, veel slaapt zonder verkwikt wakker te worden, snel uit je evenwicht bent, je depressief of angstig gaat voelen en/of concentratie- en geheugenproblemen gaat ervaren. Er is dan chronische stress (inderdaad: met een psychische component) ontstaan, en deze kan uitmonden in een burn-out.

De coaching start met het invullen van een digitale vragenlijst om vast te stellen in welke mate er sprake is van chronische stress. Ook wordt geadviseerd met de huisarts in overleg te gaan om andere oorzaken voor de klachten uit te sluiten. Desgewenst kan een afspraak gemaakt worden voor een biofeedbackmeting (bij een deskundige op dat gebied), die aangeeft in hoeverre je kunt herstellen nadat je je hebt ingespannen.

Als er nog geen sprake is van een ‘zware’ burn-out is de coaching er op gericht je te laten begrijpen wat stress met je doet, wat je kunt doen om de balans te herstellen én hoe je problemen voortaan kunt voorkomen.

Als er wel sprake is van een forse burn-out is het belangrijk dat de lichamelijke systemen weer in balans komen. ‘Lekker tot rust te komen’ werkt vaak niet, want er is geen evenwicht meer in de neuro hormonale balans en je lichaam weet als het ware niet meer wat het moet doen. Daar krijg je oefeningen en aanwijzingen voor. Het is belangrijk dat eerst het herstel inzet en de concentratie en het geheugen verbeteren, vóór er gepraat wordt over de vraag hoe de disbalans is ontstaan: welke persoonlijke valkuilen en psychische belemmeringen speelden daarbij een rol en hoe kan je er in de toekomst anders mee omgaan?

Voor meer informatie over deze aanpak van chronische stress: zie www.csrecentrum.nl